Ang Kwintas

Ang Kwintas

Storyboard Text

 • Gwen Margaret G. Arroyo10 - VelasquezGng. Del Mundo
 • Ang Kwintas(Sariling Wakas)
 • Nang malaman ni Mathilde na nawawala ang kwintas na ipinahiram sa kaniya, hindi niya alam kung ano ang nararapat na gawin.
 • Naku! Ano ang aking gagawin?
 • 
 • Saan mo ito huling nakita? Hanapin muna natin dito sa loob ng bahay.
 • Hinanap ng mag-asawa ang kwintas sa kanilang buong bahay, ngunit hindi nila ito natagpuan.
 • Sigurado ako. Paano ko haharapin si Madame Forestier nito?
 • Sigurado ka bang hindi mo ito nahulog sa may sayawan o kaya sa daan pabalik dito?
 • Sabihin mo na lang sa kaniya ang totoo.
 • Kinaumagahan, napagpasyahan ni Mathilde na sabihin kay Madame Forestier ang totoong nangyari. Pumunta ito sa kanyang tahanan at masaya siyang tinanggap ng kaibigan.
 • Sana hindi ka magalit sa masamang balita na sasabihin ko sa iyo.
 • Patawad, dahil naiwala ko ang kwintas na iyong ipinahiram sa akin.
 • Bakit? May nangyari ba na masama?
 • Kung ganoon ay mabuti na lamang! Mapapatawad mo ba ako?
 • Huwag ka mag-alala, hindi tunay ang diyamante sa kwintas na iyon.
 • Oo, dahil kaibigan kita.
 • Pinatawad ni Madame Forestier si Mathilde at nagkuwentuhan ang magkaibigan. Ang Wakas.
 • Salamat dahil pinahiram mo ako ng kwintas at salamat sa pagpapatawad mo sa akin.
 • Ako ang dapat magpasalamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo ng maaga.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family