Pagbuo ng Story Board_11L Santos

Pagbuo ng Story Board_11L Santos

Storyboard Text

 • Dahil doon ipinatupad ang Panukalang Batas Blg.577 na ang wikang katutubo ang gamitin sa mga paaralang primary sa taong panuruan 1932-1933.
 • Sa panahon ng Amerikano nagpakilala sila ng sistemang edukasyon. Ang Ingles ang binigyan pansin sa pagturo ngunit ang mga batang Pilipino ay mabagal matuto sa Ingles.
 • Sa panahon ng Komonwelt, nagkasunduan ang dalawang proposisyon na ang pambansang wika ay katutubong wika natin at hindi wika ng mga dayuhan.
 • Panahon ng Hapon
 • Gagamit na rin kayo ng Niponggo!
 • Simula ngayon, tangalin lahat na may kaugnayan sa U.S. at Great Britain. Ipagmalaki at gamitin ang iyong wikang pambansa.
 • Panahon ng Pagsasarili -1963
 • Ipinag-utos ni Pangulong Diosdado Macapagal na awitin sa ating titik na Pilipino ang Pambansang Awit. Batay ito sa Kautusang Tagapagpaganap Blg.60 s.1963 na nilagdaan ng Pangulo.
 • Ginagamit sa buong Pilipinas.
 • Komunikasyon, pagbigkas, at sulat
 • Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagkasundo sa depinisyon ng Filipino:
 • Ito ay isang wikang buhay. mabalis ito pinauunlad araw-araw.
 • Agosto 2013
 • Bahala ka na diyan!
 • Sa kasalukuyan ang paglaganap at paggamit ng wikang Filipino ay patuloy parin ang paglusong nito. Ito ang bunga ng epektibong pagtuturo ng wikang Filipino.Isa rin sa mga dahilan ay ang patuloy na pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino.
 • Mahal patawarin mo na ako!
 • Nakakatawa talaga ang palabas na ito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family