PAO
Updated: 1/8/2020
PAO
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Context & Situatie
 • ''De Fides methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse symbolen.''
 • Gezamenlijke ambitie
 • Basisschool de Vossenberg
 • ''WIJ WERKEN MET FIDES!!!''
 • Samenwerking
 • De communicatie richting ouders moet beter!Fides is visueel onzichtbaar!Wij willen met elkaar over de methodiek in gesprek!
 • Leerkrachten van BS de Vossenberg hebben een half jaar geleden een training gevolgd om te kunnen werken vanuit methodiek Fides. Doel: het kunnen bewerkstelligen van een prettig klassenklimaat.
 • Experimenteren
 • Directie en leerkrachten vinden dat Fides nog niet voldoende tot uiting komt binnen de school. Zij zouden samen willen realiseren dat de methodiek beter tot zijn recht komt.
 • Ontdekken
 • Teamvergadering, individuele bespreking, managementoverleg en groepsinterview.Draagvlak creëren om co-creatie te kunnen realiseren.
 • Verbetering
 • - Creëren van ideeën en nieuw handelen- Fides in de maandelijkse nieuwsbrief- Fides op de schoolwebsite- Opfris-training vanuit Fides
 • Storytelling, enquête, ervaringskennis, reconstructie, (half)open interview, evaluatie en reflectie. Deskresearch en good practices.
 • Wat is er nodig?
 • Wat is van waarde?
 • Wat werkt?
 • Wat is er mogelijk?
 • - Verbeterde communicatie richting ouders- Visuele zichtbaarheid van Fides in het schoolgebouw- Nieuwe invulling van de teamvergadering- Aanpassing van het pedagogisch protocol- Jaarlijkse Fides ouderavond
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family