Fil
Updated: 11/5/2018
Fil
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Si Makaraig ay nakaitira sa isang malaki at marangyang tahanan. Ito'y parang isang paaralan sa umaga. Sa tuwing nagpapahinga ang mga naninirahan ay napupuno ng tawanan at hiyawan ang buong bahay. Ito'y naglaho nang dumating ang punong mag-aaral na tinawag ni Makaraig pati na rin si Sandoval na isang Kastilangnakikiisa sa kanilang layunin.
  • Ang iba katulad nina Isagani at Sandoval ay nakatitiyak na lahat ay maayos sa kanilang kilusan ngunit si Pecson lamang ang tanging hindi umaasa na ito'y magaganap.
  • Nagtalo sina Pecson at Sandoval tungkol dito at nanatiling matatag si Sandoval sa ideya ng pag-aaral ng wikang Kastila at ganundin naman si Pecson sa kanyang paniniwala nang dumating si Makaraig na taglay ang magandang balita.
  • Isinalaysay ni Makaraig ang nangyari na inpinagtanggol ni Padre Irene ang kanilang adhikain laban kay Padre Salvi, Heneral, sa bise gobernador at Simon na mag-aalahas.
  • Napagisipan ng mga magaaral na dapat nilang maimpluwensyahan si Don Custodio upang makasigurado na matatatag ang kanilang kahilingan sa pag-aaral ng kastila.
  • Dalawang paraan ang kanilang naisipang pumanig sa kanila si Don Custodio, isa ay si Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pepay na isang mananayaw na matalik na kaibigan ni Don Custodio. Napagpasyahan na lumapit muna si Isagani kay Ginoong Pasta.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family