цин 3
Updated: 5/26/2021
цин 3

Storyboard Text

 • Добар ден Констадине, убаво си спиеше?
 • Празнично од црква се враќам Констадине.
 • Што вака по весело денес? Лицето ти е по среќно.
 • Молчи! За печалба не зборувај!…
 • Ти имаш образ! Јас го немам!…Јас пари немам, ама образ имам: ќе дојде ден, ќе ти ги вратам!
 • Не лути се, Костадине, ама мене ми е најдобро, да си имам чиста сметка. Сметка е тоа. Јас сум човек еснаф, образ имам!… Кога се има долг, се враќа долд.
 • Шест месеци поминаа од свадбата, ни за долгот абер имаш, ни на печалба мислиш!…
 • Ќе дојдам, Симке, ќе дојдам… Само здравје да има.
 • Да ми се вратиш Констадине, и да се чуваш од ладното.