part 2

part 2

Storyboard Text

  •  “Bakit wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama,”
  • Tayo na!
  • Isang araw, isang napakakisig na porselanang banga ang nag-imbita sa kaniya na maligo sa lawa. Noong una, siya’y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay.
  • Bulong niya sa sarili. At sumunod siya sa porselanang banga at sinabing,” Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, nais ko lang na mapreskuhan.”
  • 
  • Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawahan sa mainit na panahon nang araw na iyon. ‘’Tayo na,” sigaw ng porselanang banga na tuwang-tuwa.
  • Nang sila’y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porselanang banga ay tinangay papalapit sa kaniya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan nang malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng lawa.
  • Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porselanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila.
  • Habang siya’y nabibitak at unti- unting lumulubog sa ilalalim ng tubig,naalaala ng bangang lupa ang kaniyang ina.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family