alamat ng bulakang kanloan
Updated: 1/15/2021
alamat ng bulakang kanloan

Storyboard Text

 • Alamat ngbulkangkanlaon
 • Noog unang panahon sa probinsya ng Negros aymatatagpuan ang kaharian ng Haring Laon
 • Walang tigil ang ulan, mahal naming hari
 • Mahal naming hari, baka malunod ang aming mga pananim
 • Kailangan walang masaktan o mamatay saating kaharian
 • Isang araw ay bumaha sa kaharian dahil sa walang tigil na ulan
 • Naku! Hanggang tuhod na ang lalim ng tubg
 • Iwinagayway ng hari ang kanyang birang at biglang nagkaroon ng lahat ng kailangan.
 • Gumawa kayo ng mataas na buntong ng lupa.Pagkatapos, humukay kayo ng bangbang na patungo dagat para maging lagusan ng baha
 • Matapos ng ilang araway nag karron na ng bundok sa kaharian at ito ay may mataas na 6,000 na talampakan. Pero meron ditong naninirahan na ahas na kinatatakutan ng mga mamamayan.
 • Wala po kaming piko o mga pala. Saan kami kukuha ng mga bato para sa bunton ng lupa
 • Kan, kapag napatay mo ang ahas, bibigyan kita ng isang gapon ng ginto. Ibibigay ko din ang aking anak para maging asawa mo.
 • Haring Laon, hindi ako natatakot sa ahas na may pitong ulo. Sabihin mo lang papatayin ko ang ahas
 • Bilang pag-alala sa ating mabait na hariat sa matapng na binatang pumatay sa ahas,tawagin natin ang bundok na ito na Kan-Loan
 • Napatay ni Kan ang ahas na may pitong ulo.
 • WAKAS