Basilio Storyboard Part 2
Updated: 1/29/2021
Basilio Storyboard Part 2

Storyboard Text

  • Lumipas ang Isang Taon
  • Kailangan ko magsikap sa huling taon ko! Magiging doktor ako balang araw. Ngunit, mayroon pa akong ibang naiisip!
  • Lumipas ang Isang Taon
  • Natupad na ang aking mga pangarap, isa na akong doktor, matapos ang lahat ng aking pinagdaanan! Ngunit nais ko pang makatulong sa kapwa.
  • Lumipas ang 15 na Taon
  • Ito na! Ipinatayo ko na rin ang akademya! Para sa iyo ito Isagani! Munting ganti lamang para sa aking mga pagkakamali noon.
  • Pagkatapos ng pitong taon sa kulungan, at madaming buwan ng pag trabaho, tinuloy ni basillio ang huling taon sa pag-aaral ng medicina upang unti-unting abutin ang pangarap niya na maging doktor.
  • Pagkatapos ng isang taon ng pag-aaral ng medicina, naitupad na niya ang pangarap niya na maging doktor, subalit mayroon pa rin siyang nais gawin.
  • Matapos siyang makaipon ng pera sa pagiging doktor, itinayo niya ang Akademya ng Wikang Kastila, na pangarap ni isagani bago siya mamatay.