Eğitim ve teknoloji ilişkisi
Updated: 1/29/2021
Eğitim ve teknoloji ilişkisi

Storyboard Text

  • Evet haklısın şuan sınavlarımıza bile online bir şekilde giriyoruz.
  • Bence eğitim de teknolojiyi etkilemekte.
  • Eğitim teknolojiyi nasıl etkileyebilir?
  • Çünkü eğitimin ihtiyaçları teknolojiyi etkileyip teknoloji bu ihtiyaçlara cevap vermekte tıpkı sınavlara online girmeye ihtiyaç duyduğumuz gibi.
  • O zaman teknoloji ve eğitim ayrı düşünülemez ve sürekli birbirleri ile ilişki içerisindedirler.
  • Yani ikisi de birbirlerini etkilerler.
  • Yani ikisi de birbirlerini etkilerler.
  • Yani ikisi de birbirlerini etkilerler .
  • Yani ikisi de birbirlerini etkilerler.
  • Online eğitim teknolojiyi nasıl etkileyebilir?