Unknown Story
Updated: 6/26/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • kochira wa watashi no Kazoku desu yo nin Kazoku desu.
 • otousan wa Jackson to iimasu 50
 • sai koukou ni nen desu saidesu heanzu ni sounde
 • okoaasan wa mary to imasu gojyuusai desu
 • Watashinokazoku wa min'na shidonī ni sunde imasu
 • Emily san wa 22
 • shidonii kara kimasu. sakkaa ga suki souji ga suki jyanai. Watashinōtōsan wa se ga takakute kakoii desu.
 • mathew san wa 17
 • Kanojo wa sōji to ryōri ga suki Watashinohaha wa watashinochichi ga nagai yawarakai kami to onaji kurai segatakai
 • emily wa daigaku ni iku
 • Watashi wa 12-nenseidesu
 • max desu Makkusu wa ii inu desu
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family