PAO WOEJ
Updated: 1/19/2020
PAO WOEJ
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Ik weet niet wat ik kan verwachten? Wat is het aanbod? Wat zijn mijn wensen en doelen?
 • Doel
 • Vrijwilligerswerk vergroot de integratie van statushouders, hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk statushouders vrijwilligerswerk verrichten?
 • Vrijwilligerswerk is misschien wel iets voor jou, wat weet jij daarover?
 • Actieteam samenstellen
 • We moeten in kaart brengen waar de statushouders behoefte aan hebben!
 • Ik weet een aantal good practices die we kunnen uitproberen.
 • Focusgroepen creëren
 • Begeleiding is belangrijk! Weten wat het aanbod is. Ik wil mijn doel helder hebben.
 • Wat vinden jullie dat beter kan als het gaat over vrijwilligerswerk?
 • Doel: Toename van vrijwilligerswerk onder statushouders wat bijdraagt aan de participatie en daarmee de integratie van statushouders in Wijchen.
 • Interviews met vrijwilligerswerkplekken
 • Ik zou graag vaste evaluatiemomenten hebben en handvatten voor een intakegesprek.
 • Het actieteam bestaat uit de coördinator van de vrijwilligerscentrale van MeerVoormekaar, de participaticoach van VWON Wijchen, een vrijwilligster die statushouders begeleidt bij vrijwilligerswerk en de twee facilitators van het onderzoek.
 • Bevindingen omzetten naar ideeën
 • Een instrument om de doelen en interesses van statushouders inzichtelijk te maken lijkt me handig!
 • Een PR-folder om vrijwilligerswerkplekken te prikkelen samen te werken met statushouders.
 • Product 3 zorgt voor bewustwording en prikkeling om statushouders als vrijwilliger aan te nemen.
 • Statushouders in Wijchen van Eritrese en Syrische afkomst, zowel met als zonder ervaring met vrijwilligerswerk, vormen de focusgroep. Samen met de facilitators bespreken zij de kwestie rondom vrijwilligerswerk.
 • Eindresultaat
 • Product 2 zorgt ervoor dat wederzijdse verwachtingen in kaart worden gebracht en evaluatie wordt gestimuleerd.
 • De facilitators brengen de wensen en behoeften van vrijwilligerswerkplekken in kaart door interviews te houden bij plekken waar statushouders op dit moment vrijwilligerswerk verrichten.
 • Wat is nodig om statushouders goed te begeleiden tijdens het vrijwilligerswerk?
 • Brainstormen, experimenteren, prototypen, evalueren, finetunen. De producten moeten voor zowel de statushouders als de vrijwilligerswerkplekken handvatten bieden tijdens de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van vrijwilligerswerk.
 • Dat instrument kunnen we evalueren tijdens integratiegesprekken
 • De drie producten dragen bij aan de toename van vrijwilligerswerk onder statushouders in Wijchen, wat leidt tot integratie van statushouders.
 • Door product 1 heb ik inzicht in het aanbod en mijn wensen en doelen mbt vrijwilligerswerk!
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family