Sa Araw Ng Pasko
Updated: 2/11/2021
Sa Araw Ng Pasko

Storyboard Text

  • Disyembre 24, Bisperas ng pasko. Nagtitinda si Jane ng mga bulaklak sa tapat ng simbahan dahil nais niyang ipambili ang pera ng makakain nila ng kaniyang nanay.
  • Gamit ang kaunting perang kinita sa pagtitinda ng bulaklak, ibinili niya iyong ng tinapay.
  • Habang pauwi sa kanilang bahay, may nakita siya mag-inang umiiyak dahil sa gutom. Hinati niya ang tinapay at ibinigay ang isa sa kanila para kainin.
  • Nang makauwi sa kanilang tahanan, masaya niyang binati ang kaniyang ina at ibinigay ang tinapay na binili.