ANG BAKAS NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA KASALUKUYAN
Updated: 4/7/2021
ANG BAKAS NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA KASALUKUYAN

Storyboard Description

MJ Comics

Storyboard Text

  • Hem, puwede ka nang magpahinga.
  • Salamat, po.
  • Mabuti rin ako. Puntahan natin ang iba nating mga kaibigan.
  • Sige! Tara!
  • Tama ka, Jav! Ang mabuting epekto ng pagsakop sa atin ng England ay umunlad ang India ngunit nahati naman ang pananaw sa kultura ng mga mamayan. May mga gustong manatili ang mga Inglatera sa India at ang iba naman ay gustong umalis sila.
  • Tama Adri at Raj. Oh paano, maghanap na tayo ng makakainan, ako’y gutom na at papasok pa kami Rachit sa trabaho.
  • Tumpak Ishank, tara na!
  • Adri, ang nais mong sabihin yata ay may mabuti at masamang epekto ang pagsakop sa India ng England.
  • Buti naman, kami rito ay nagkaka-isa.