Questions About Remote Learning? Click Here

Unknown Story
Updated: 5/20/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • ...המשך יבוא
 • 'אני מעודד מדברי רשלמה. אך מה תהיה...?תגובת הרופאים
 • .כן?. אפשר להכנס
 • !טוק!טוק
 • .אכן. כבוד הרב הודיע "לא לעשות ניתוח"...בעז"ה הכל יבוא על מקומו בשלום
 • נו?? הגיע?תשובה מהרב
 • ...כעבור זמן
 • ,שלום עליכם. ברצוני להעביר לרבכי במהלך הלידה.... ולכן החליטוהרופאים, שחייבים לעשות ניתוחדחוף. הגעתי עד לכאן בכדי לבקש.את הסכמתו וברכתו של הרב
 • ...אני שומע, אני שומע.העביר את בקשתך לרב
 • מיד יצר הבעל קשר עם.גבאי חצרו של רבי שלמה מזוועהיל
 • ...המשך יבוא
 • .!מה?! אילו אנשים לא אחריים אתםאנחנו הרופאים, יודעים את המצבלפרטי פרטים, ויודעים שחייביםלעשות ניתוח דחוף!. איך תקחועל עצמכם אחריות לגורלן של.!?שתי נפשות?!!! אה
 • .!הו!,יופי, סוף סוף הגעתנו? אז הרב הסכים? מתי...עושים את הניתוח? שיכול להצ
 • .לא!.לא עושים את הניתוחאין הסכמה מהרבי, אז.!לא עושים אפילו, חצי ניתוח
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family