Si Mebuyan
Updated: 6/7/2020
Si Mebuyan

Storyboard Description

salin ng Mebuyan, Mother of the Underworld

Storyboard Text

  • Hindi alam ni Miskoyaw na nabuhay na muli si Bantugan kaya sila nagkaroon ng pagdiriwang. Natigil ang pagdiriwang at naglabanan ang dalawang kaharian.
  • Nagtagumpay sila sa labanan at dinalaw lahat ni Prinsepe bantugan ang mga kahariang Karatig ng Bumbaran.
  • Buong tagpang na lumaban si Prinsepe Bantugan ngunit naghihina pa sya dahil kakagaling lang sya sa kamatayan.
  • Pinakasalan ng Prinsepe ang lahat ng prinsesang kanyang katipan at sila ay umuwi.
  • Ang buhay ni Prinsepe Bantugan ay naging maligaya hanggang sa mga huling sandali.