Unknown Story
Updated: 9/9/2020
Unknown Story

Storyboard Text

 • די נמאס כל החופש לקרוא ספרים ולישון אני רוצה לצאת לטיול
 • מצויין פתימה עכשיו חזרי הבייתה עוד מעט נבוא
 • מה קרה שרה מדוע פניך קודרות
 • אבא הבאתי לך את היהוד שביקשתה
 • מעצבן אותי להיות כל היום בבית אני רוצה לצאת לטיול
 • ברחתי מהכלא לפני חודשיים אני אסיר מאוד מבוקש ברחתי במטרה אחת לנקום בייהוד והנה באה לה ההזדמנות קדימה בואי אחרי
 • מצויין אוכל לקיים את דבר אבא בקלות חחחחחחח
 • שרה אני הולכת עם התאומות נפגש בעוד שעה על יד הגלגל ענק
 • בסדר אבל רק לזמן מועט מכיוון שעוד חצי שעה אמי בקשה שאחזור
 • ילדה את יודעת יש בהמשך מתקו מאוד כיך בואי איתי
 • אוי מדוע הקשבתי לה מדוע היצר פיתה אותי ה' הציליני
 • ה הציליני נא מיד הערבי האכזר הרי אני ילדה קטנה שלא חטאה
 • המשך יבוא