Kabanata 11
Updated: 3/18/2020
Kabanata 11

Storyboard Text

 • Nangaso sa Busubuso ang kapitan Heneral at Gobernadorcillokasama ang ilang kawal at kawani. Ngunit dahil sa may kasamang musiko ay walangsiyang nabaril na usa o ibon sa gubat.
 • Ang totoo ay lihim siyang natutuwa ang sapagkat walang makakaalam na tila baguhang mangangaso o hindi asintado ang Heneral sa pagbabaril. Natatakot ang Heneral kung nalaman nila ito baka pagtawanan siya.
 • Hay, salamat wala akong nakita na hayop!
 • Nasabi ito ng heneral dahil sa totoo maawain siya sa mga hayop.
 • Pagbalik nila sa Los Baños, naglaro si Kapitan-Heneral, Padre Sibyla, at Padre Irene sa Sala. Si Padre Camorra naman ay galit kasi wala siyang alam kung ano ang nangyari.
 • Ano ba ito? Natatalo naman ako. 
 • Sa totoo lang, nagpapatalo lang ang dalawang prayle dahil sila maghihingi ng pabor sa Kapitan-Heneral tungkol sa paaralan na gusto nilang ipapatayo.
 • Ang galing ko talaga mag laro ng tresilyo...
 • Ang galing mo talaga Kapitan! Hindi ka namin basta bastang matatalo.
 • Umalis nalang si Padre Camorra dahil sa kanyang pagkatalo. Inaaya ng mga prayle na si Padre Fernandez nalang ang pumalit ni Padre Camorra ngunit siya ay tumanggi dahil hindi rin niya alam.
 • Huwag lang. Hindi ako marunong lumaro ng tresilyo. Pasenya na.
 • Halika, Padre Fernandez! Maglaro tayo!
 • Dahil tumanggi si Padre Fernandez, si Simoun nalang ang pumalit ni Padre Camorra. Nagbiro si Padre Irene na ang itataya ni Simoun ay ang kanyang mga alahas. Si Simoun ay sumang-ayon pero sabi ni Padre Irene na wala siyang matataya, kaya sinabi ni Simoun na ang mga pangako niya ay sapat na.
 • Sige, wala iyang problema! Ako ay masisiyahan kahit na pangako mo nalang ang iyong itataya.
 • Simoun, itaya mo nga ang iyong mga alahas!
 • Gumawa ng desisyon si Simoun na kung ano ang pangako na ihihiling niya galing sa mga prayle, ay susundin nila.
 • Padre Irene, ipangako mo na tatanggi ka sa pagtitimpi sa sarili at pagiging mabigay sa kapwa.
 • Padre Sibyla, sana ay magsasabi ka na ikaw ay tatanggi sa kahirapan, pagkamababang-loob, at pagmakasunurin.
 • Ang mga pangakong iyon ay maliit na bagay na iyon ay brilyante niya ang magiging kapalit.