Anecdote Distor Filipino MT3.2
Updated: 1/11/2021
Anecdote Distor Filipino MT3.2

Storyboard Text

  • Ako si Neo Angelo Distor, 16 taong gulang at may dalawang kapatid, ako ang pinakabata sa aming magkakapatid.
  • Sa aming magkakapatid, ako ang pinakamaraming naibigay na problema sa aking mga magulang.
  • Sa eskuwelahan, halos wala akong naging kaibigan.
  • Ngunit may kaklase ako na binago ang aking ugali, pinakisamahan at tinuruan kung paano makisama sa ibang tao.
  • Nang matapos ang taon, lumipat na siya ng eskuwelahan kaya nag paalam na kami sa isa't isa. Pinasalamatan ko rin siya dahil tinrato niya ko bilang kaibigan.
  • Hanggang ngayon, tinandaan ko ang mga tinuro niya sa akin at dahil sa kanya, mas dumami ang mga naging kaibigan ko.