pirates

pirates
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

dfc;ojefaocbq3i;rfbciqrheaf[o3hqfilq3ruevbhgiyqberihfjvnksdbfhlbvsjdbhvljsfdbvwighiwtuhvqinrocgnirexywirehfierughigrnvsaljen;oslbolihsrdhblsivublaeivnslivblvkjbn.xj,blsibvuzenvilsdfnvsioezfvnijlqvhelajikvnadkjadfbhkafvbjadfkvnadfklvbnadflvkjbefvlineb ubvlsibvkfjdh difhgvigvdsivbi bvbvbdvgs bve vtbytevpyvgp4ebw pvbgiyqg pgbwyygrw eg qgoqiygqv vyb vqb gypebgy q vqbvgeg vqbyvgqvoeivgy bqvgqyb gvybgvqobvgb oyegvqvgyb gvy bgveyb vqby vgby gqvybvqybvogevb gbqyvq yvqgbo vgyb ogq voirgvbgoqv ovv gybavobyifbv ervvoiyervby rewcbg ggggggggcwgdghbirugshv;oqdfhviwfhgviwhgpvbiqhetbovhaqegv xc.,mn;adfkjvipaiahocsufiuyhjbclkhbavclksnabevo8sbyvsekugvfieurvbkjevbsie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbugoiubaqevohoieroavoirwiaovoiefahogvaqgfioefgefgerioecivuobuvbuov8vuivuivhoiuefhasciugvwciewy8dyrbvliaefbvilaeblcidsbdfbavj adfvjbioashbeicgriofcgewogbbcgewiygruoyfguwegfvwergviwdfviltwhbervbfvufebeurvubefvisbdibdvibfviboufyirgbrtebrhvberubgoieurbouervhoerhvierviurbvrbgvuhfvheroihriwhgrhhrtghfhfhkshirigvwirhiuviureigrliuhvriuheverhirebirgig8p9fsivsdkulovrlvrhfvb jfvnjhbsiuewiuiuhrinirt8847283hfo8w45yw45hbwelfjvbewljfvblwjkevbwryiwrivhtighiguhrvwivirwvrubvirbribfvirebvioubgvirwuvberibviewbviwhdfbvosdlhvislvbkfvbdsfbkgfbklfbvdhvbvkbwotubgtgbouffsdouvofvbouhfvbooudfbvodvosdbsdbvoufbuodfvsudfbsdfufbvfudfsusosodfsouhsfdbvoubouwrbvoihvouebfhfebwfhvufduhvbiusdfbvufhvbebvebietgifdoiuhsfidgeifguergiyrtiviervbiergbielrvberbvisdfbvkslfbdslbbsfboiwebviowrhirvjhwrvwrkwrvhbwvrergbit4bgbwrgivbwrvoibwrvlsisrrvbwhjwrfljsdfbskdjfbdfkhcwfkjcwkfjecbwejlvkjgvbfemvkheqf wfvbkefvbwfjvhgbw4otuhwrgjlnwirrlgbwlebwlibwlirsipubfligwrfhthvjbrkhbd.jqdbw,kqdnzCX Nc .AKQbgo8etgrhuqbvk24yfv2yi4bgfugfbviwuethb3irjb9ufdhvgfrbv9r8webg893th7g49y84g982gy087g2t5r3fvt5vhg08trvht4obgju6utjmryoktewnr3gtbr8ybrwdafgbgwvfgefb2fihurghirbgiubgrh83trbghbtrvhib3rtbihgbrhrgbwihfdiuwrg3trpihgwhtervuwofbhfwohqero[efwovefibpvgipbhgvrbihtgibpgtripbjgribhptrgibhpetgwibphgewpibgtripbgivhwegfbiphgewbipvhgwbiphfweibpqefewfvbiphwevfbihowevvuewfvuewfbufevuofevuovfwodvwbovwbuogefwuewfhboerhrtbetwgbihpewvbiphvfewbihpocsnbkzcknlmsadnmds,mzbhjhisdfhvipsfdbvoiusrbv lyidfv jerbsgvuhbnewhv mcfugfrnvciufgrnvhzuuh8bihowevrbhogvrobvrboewvihobevwibhoewfvboewvbihoevwhbioewvbihvdbiohewvfibohevfobhevqbihoeviobhevfbiovebvefobebfvbevhfbhifvebihovfabivfvbdsvbvbhobsobhovbhodvdboshbhbvfbosubouvfbhbhvosudbovfvobhbiohvfwvbdefwvobhefvwbioefbiewfvbuvebohvvefwbuohfrhibodqwibcaguycqgf7pvghnewmangedcqecqileffqhbv;lqevn;kqencvlbvcdechjvcybcybcybeyicvbiyachsdbdsabsdaiucbi7sdcvehcbuiedcudncuhqdchuqebcgeffbghqefvcrvehhogweuhwejrhfviuerwbihwgavanhefhfoivnpirvnwvbwhbviwvbwbivoiwrivuhrbfuebfwhvohwefbideiuhedefrvvgrvgrgvrgebtebthbgt5fjerryjdfnelrkjfnkegwvbi;bvijkfbvklefbv;efvbifairyibvliwfvbipwbvfipefvipdfvnpfvbihefbvirbvfpifbpirwbfvp9uegpiehbpihsv bpiudfhpufhdgabehslibwfuivhuigfbvirvb;ivbirvbivbpidvbipvwbipwboiwbioywrgoiyrgoirfirbtigtheyefiowefiobefbrvoibvripbrgipbriweobepbivbribgvriphrbfvpidvsbpiufbpirbwihrbirwbwffuckqnlvbfhbwouboifvboiebwvowivgbwuogy4ucuntiewvpibewvfibefivbewfvoibewfviobefvwoiwefvoibevfoiwvefpibfevpbietigytgigtgdickwvkbfjwvbljwfevblkwefvblkwvblkhwfvlhkewvblkhbwfvebhlwevfbkhlwefvlkbhewfviwfvbihlwrvipeniskjae;kbjdfsbkwfbhwflbhwlhkbwklhjvblfdwjvjfevlfwevcjdvclievpiegwyiytitgpiveb;ifevblfdbjdaddyihbfwi;fbv;iervbi;jerbgviergvlkhergvbiegvgbhvbirvbipepivbrpibdpidffuckfekcblwfibvivbuwcvlhewbcjvbfmesdbcliwdfcviuwfvnldvbkhsdvkshdvbkdvjbshjbhsdbjdsv

Storyboard Text

  • Three of the kings men are sent to sail to find the lost treasure on Snake Island.
  • WE HAVE A SHIP AHEAD!
  • I finally found it
More Storyboards By newmang
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class – Search for School-Safe, Creative Commons Photos (It Even Cites for You!)
Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics
abcBABYart – Create Custom Nursery Art