Unknown Story

Updated: 10/10/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • VN- Tour
 • Thông tin tour
 • TOUr đà nẵng - hội an
 • đạt tour
 • feedback
 • VN- Tour
 • Màn hình trang home và SƠn chọn 1 tour để booking
 • SƠN
 • Hiếu
 • Sơn bắt đầu xem thông tin tour và bấm vào nút đặt tour
 • SƠN
 • Hi���������������u
 • Sơn vào phần đăng nhập và đăng kí , đăng nhập để sử dụng app
 • VN-Tour
 • CH Play
 • SƠN đang nói về kế hoạch cho kì nghĩ giữa kì sắp tới của Sơn , Sơn muốn chuyến du lịch sắp tới sẽ chất lượng cũng như phù hợp với giá
 • TÌnh cờ, Hiếu đang phát triển 1 app du lịch là Vn-TourSƠN cảm thấy rất thích thú và muốn hiểu rõ hơn về app