Orange & Lemons
Updated: 3/11/2020
Orange & Lemons

Storyboard Text

 • Isang araw, nagpunta ang maglolo sa isang mall para mamasyal.
 • Nagpasya silang kumain muna ng tanghalian sa isang 80's diner.
 • Habang naghihintay ng pagkain, mayroon silang narinig na pamilyar na kanta.
 • Your eyes are chandeliersBehind the guilded heavens
 • Lo, hindi po ba 'yan ang kanta sa PBB? Parang magkaparehas po kasi.
 • Hindi, apo. Ang kantang 'yan ay kinanta ng isang banda mula sa 80s na tinatawag na "The Care."
 • Saktong dumating ang kanilang pagkain pagkatapos nila mag-usap. Agad naman silang nagsimulang kumain.
 • Dahil dito, naghiwalay ang Orange and Lemons ngunit pagkalipas ng sampung taon, nagbalik muli sila.
 • Ano na po ang balita sa Orange and Lemons?
 • Naku! Naging kontrobersiyal nga 'yan dati. Sabi ng Orange and Lemons, yung bandang kumanta ng "Pinoy Ako," hindi naman daw nila kinuha o ninakaw ang tono at kanta ng "The Care."
 • Pagkatapos kumain, namasyal na ang maglolo.
 • WAKAS.