Questions About Remote Learning?

המהגרים
Updated: 1/2/2019
המהגרים
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • לעומתך אני לא מודאג, לא טוב לי פה אני לא מקבל את רוב היבול שלי וקר פה מאוד. אני מעדיף להפליג ולהסתכן מאשר להשאר פה.
  • אני מודאג מההפלגה אומנם המלך פה לא מקיים את הדת ומכופף אותה בשבילו אבל ההפלגה מסוכנת ויש הרבה מאוד סיכויים שלא נגיע לשם בחיים. 
  • יש!, אנחנו מפליגים!אני כבר רוצה לזרוע את הזרעים שהבאתי ולהתחיל לעבוד
  • אבל אני עדיין מודאג, יש עוד הרבה זמן עד שנגיע ליבשה ויכולות להיות לנו הרבה מאוד סכנות, אני מעדיףלהגיע ואז לשמוח
  • סוף סוף הגענו! אני רוצה להחיל מיד את העבודה, אין רגע לבזבז. אבל, איפה נתמקם?!
  • אני גם רוצה להתחיל מיד לבנות את הדת שלנו אך זה היה יום ארוך נורא בוא נתמקם ליד הים ונתחיל לעבוד מחר
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family