Feodaliteit
Updated: 3/16/2021
Feodaliteit

Storyboard Text

  • Goede heer, ik vraag u vriendelijk mij onder uw bescherming te nemen in ruil daarvoor zal ik u gehoorzamen
  • Ik aanvaard uw nederigheid, uw dankbaarheid en uw belofte. Zolang u mij trouw bent, zal ik u beschermen en bijstaan
  • De volgende dag
  • Ik zweer dat ik tot aan mijn dood trouw en belofte zal nakomen.
  • Ik zweer dat ik tot aan mijn dood trouw en belofte zal nakomen.
  • Hiermee geef ik u symbolisch het leengoed en sta ik u toe om dit leen te houden zolang gij doet wat een goed leenman moet doen.
  • U kunt het veld nog bewerken.
  • Ik ben klaar met deze tonnen te verplaatsen. Kan ik nog iets doen?
  • U bent goed bezig!