KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

This storyboard does not have a description.

Storyboard Text

 • KırmızıBaşlıklıKız'ınevdenanneannsineçörekveçorbagötürmek içinçıkması
 • KırmızıBaşlıklıKız'ım şifalıçorbayla çöreklerininenegötür deiyileşsin anacığım.Kurdada dikkatet!
 • KırmızıBaşlıklıKızormandayürürkenkarıncalarayardımeden ağustosböceğinigörmesi
 • Hayvanlarnasıl birbirlerinekarşıbu kadaryardımsever olabiliyorlar?
 • Dışarınınevdenfarklıolduğunuanlaması
 • Nekadarda farklılar anneminkinehiç benzemiyor
 • Kırmızıbaşlıklıkızannesininısrarlarıylaninesinesepetigötürmeyikabul ederancakiçindekuruntularıvardır.Buyüzdençokheyecanlıdırçünküilk defadışarıçıkacaktır.
 • KırmızıBaşlıklıKızkurtlakarşılaşırvesohbetederler
 • Korkmanagerek yokbenden,ben sanazarar vermem.adınne senin?
 • Banaherkes anneminverdiği pelerinden dolayıKırmızı BaşlıklıKızder
 • KırmızıBaşlıklıKızormandayürürkenkarıncalarıveonlarayardım edenağustosböceğinigörürveşaşırırçünküonagörehayvanlar birbirlerinezararverirdi.
 • KırmızıbaşlıklıKızanneannesinegitmekiçinkurtlavedalaşır
 • Anneannem çokhastaona busepeti götürmem lazım. Hoşçakal..
 • Bana güvendiğin için teşekküğr ederimNehir
 • Güzelçiçekleriveonlarınkokusunuduyankızçiçekleri inceler.Gördüğübitkilersadeceannesininçiçekleriymiş çünkü.KırmızıBaşlıklıKızçiçeklerikoklarkenkurtgelmiş.
 • Ninesininevinegelmesivebaşınagelenolaylardanbahsetmesi
 • Annensana kurdadikkat etmeni söylemedimi yavrum?
 • Kızkurttanirkilmişancakkurdunyaklaşımıonurahatlatmış.Kurt kızaadınısormuşvebusıradaKırmızıBaşlıklıKızüzülmüşçünkü adınıbabasıkoymuş.Amababasıormandakaybolmuşveannesi adınıduyuncaçoküzüldüğüiçinbuadıkullanmadığınıkurda anlatmış.Kurtdaüzülmüşamaonuteskinetmiş.
 • Kızkurtlakonuşmaktanmutluolmuşçünkübuzamanakadarkimseonunla buşekildeilgilenmemiş.Amaaklınaanneanesigelmişvegitmesigerektiğini ninesininhastaolduğunuanlatmışvehoşçakaldiyerekoradan uzaklaşmış.Yoldayaşadığıherşeyidüşünmüş.Kurtlakonuştuklarını düşünerekmutluolmuş.Budüşüncelerindeninesininevinigörüncesıyrılmış.
 • KırmızıBaşlıklıKızninesineyaşadıklarındanbahsetmiş.Hayvanların yardımseverliğinden,biribirlerinekarşıtavırlarınınnasılböyleolabileceğindesözetmiş.Ninesiher şeyionaanlatmış:Kurtlaninesiarkadaşlarmış.Herşeyifarkınavarmangerekiyordudemiş.Kırmızı BaşlıklıKızçokşaşırmış.Kendinesözvermiş:Bundansonratanımadankimsehakkındayargılarda bulunmayacakvemutluluğunaengelolmayacaktı.gelzamangitzamankızkurtlaarkadaşolmuşve hepgörüşmüşveikiadınıbirkullanmışyanikırmızıBaşlıklıNehir...
 • Kimsebanaböyle ilgiyleyaklaşmadıhiç nine.Annemyanılmış olmalıkurtiyibiri
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TPT Store