พอลิมเมอ

พอลิมเมอ

Storyboard Text

  • การแพร่แบบธรรมดา
  • ณัฐนิชา กีระกิตติวาทย์ EM #43
  • เป็นการแพร่ที่ไม่อาศัยตัวพา หรือตัวช่วยขนส่ง (carrier) ใดๆเลย
  • เช่น การแพร่ของผงด่างทับทิมในน้ำจนทำให้น้ำมีสีม่วงแดงจนทั่วภาชนะการได้กลิ่นผงแป้ง และการได้กลิ่นนำ้หอม
  • 
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่1.สถานะของสาร2.สถานะของตัวกลางที่สารจะแพร่ผ่าน3.งขนาดอนุภาค4.ระยะทางที่สารจะแพร่ในหนึ่งหน่วยเวลา
  • 5.อุณหภูมิ6.ความดัน7.ความแตกต่างของความเข้มข้นสารระหว่าง 2 บริเวณ
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family