Segona República Espanyola

Updated: 5/12/2020
Segona República Espanyola

Storyboard Text

 • vot
 • S'indica una clara voluntat de canvi polític: el poble vol la república, encara que els monàrquics han aconseguit el vot de més regidors
 • VOTACIONS
 • 12/4/1931
 • Amb el resultat de les eleccions i amb l'augment de les manifestacions, Alfons XIII va abandonar el país
 • 14/4/1931Es proclama la Segona República Espanyola
 • Cap: Alcalá Zamora
 • GOVERN PROVISIONAL
 • Es van fer reformes:-Legalització de tots els partits i sindicats-Amnisitia general per als presospolítics de la dictadura-Creació d'una Generalitat per al Govern provisional de Catalunya-Lleis socials com: jornada de 8h, salari mínim i assegurança laboral
 • -Sufragi Universal (masculí i femení)-Estat Aconfessional-Drets individuals-Llibertats publiques i privades-Matrimoni civil i divorci-Respecte a tots els cultes i creences-Separació de poders-Dret a la propietat privada
 • Corts Constituents ( Juny-1931)
 • BIENNI REFORMISTA
 • President: Alcalá ZamoraCap de govern: Manuel Azaña
 • -REFORMES: religiosa, militar (la dreta no la recolza), agraria (va provocar insurrecvions dels pagesos), laboral, educativa, educativa i estatut d'autonomia.-GOVERN D'ESQUERRES-Hi havia molta conflictivitat social i va haver una crisi del govern. A partir d'aquesta crisi es van fer unes eleccions les quals les va guanyar la centredreta
 • 1931-1933
 • BIENNI CONSERVADOR
 • President: Alcalá ZamoraCap del Govern: Alejandro Lerroux
 • -Es van detenir les reformes agraries, laborals, culturals iautonomiques-L'enfrontament emb les esquerres va provocar vaguesgenerals-A la revolució de l'Octubre de 1934 es va proclamar la República Catalana i hi va haver una revolució a Astúries-Els escàndols de corrupció van fer que Lerroux caigues i amb les eleccions del febrero del 1936 va triomfar el Front Popular
 • 1933-1935