H2SO4 part 1

H2SO4 part 1

Storyboard Text

  • Tốt quá rồi
  • Nhưng dù mày có cố gắng bao nhiêu, nếu hai người không hợp, thì tình vẫn tan thôi.
  • Dãy hoạt động hoá học trớ trêu ở chỗ: Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối. Ví dụ như Fe (sắt) có thể đẩy Cu ra và chiếm lấy SO4(2-) cho riêng mình. Dù Cu và Fe đã từng là bạn.
  • Như thế thật không được!
  • Bản chất của hoá học là vậy. Của tình yêu cũng thế. Không quan trọng mày là Kim loại hay Axit, muối hay Bazơ, chỉ cần gặp đúng chất, thì phản ứng có thể xảy ra, bất chấp quy luật thông thường. Mà nãy giờ tao nói mày có hiểu gì không?
  • Tao đã cố gắng mày ạ.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family