MATH 1

MATH 1

Storyboard Text

 • *חמש דקות לפני סוף השיעור*
 • !פסט נטע עוד לא הכנו משהו ,למתמטיקה לעבודת סיום ...הספר נו את יודעת מה T^T
 • *חולמת על פיצות עם כנפיים*
 • <--- מישמיש לא קשורה
 • *מתועררת* ?מה את רוצה ממני אני בדיוק חלמתי על פיצות T^T
 • !נטע תתעוררי !כבר
 • <--- מישמיש עדיין לא קשורה
 • העבודה ...במתמטיקה
 • ...אל תדאגי כבר טיפלתי בזה ;)
 • <--- מישמיש לעולם לא תהיה קשורה
 • *צלצול הביתה*
 • *אילו הייתה לנו הסעה*
 • <---סליחה שאת יושבת פה לבד לול
 • !אוקיי! פנינה רואה את המכונית בצבע תכלת ואת המכונית בצבע ?ירוק
 • ?כן... למה
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family