Questions About Remote Learning?

PART 3 KORUPSYON
Updated: 11/10/2018
PART 3 KORUPSYON
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Kinakailangan makalikha ng pagbabago at pag-uukil ng disiplina na maaaring maging hakbang sa pagtalikod sa korupsyon
  • Ang bawat isa sa atin ay maaaring magkamit ng korapsyon sa sarili nating pamamaraan...
  • Kung kaya't kailangan ng mas malalim na kaalaman, maging mas masinop at disiplinado sa ating ginagawa.
  • Disiplina ang kailangan upang korupsyon ay maiwasan #Pagbabago
  • Disiplina ang kailangan upang korupsyon ay maiwasan #Pagbabago
  • Wakas
  • Ibabahagi ng grupo ang analysis tungkol sa paksa kabilang na ang mga naimungkahing solusyon o rekomendasyon upangmasugpo ang korupsyon sa iba’t- ibang sektor.
  • Ilahad ang adbokasiya sa pamamagitan ng paggamit ng hashtags o slogan tungkol sa paksa.
  • Sa pang wakas na bahagi, isasama ang End- Credits o Reference 
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family