??

Updated: 3/4/2021
??

Storyboard Text

  • DVOJVLÁDÍ (1917) Poté, co byl car Mikuláš II. svržen, vznikla v Rusku Prozatímní vláda. V čele stál nejprve kníže Lvov, později Kerenský. Jako opozice proti Prozatímní vládě vznikly Sověty.
  • Sověty by se měly stát součástí oficiální vlády!
  • Přepadení Ruska Operace Barbarossa byl krycí název pro invazi vojsk nacistického Německa do Sovětského svazu (SSSR), kterou byla otevřena východní fronta druhé světové války.
  • Tohle je přepadení!
  • Pereant! Hanba! Abzug!
  • Nevěřím v rituální vraždu...
  • Židovský zaprodanče!