20
Updated: 1/14/2021
20

Storyboard Text

 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • หิ้งพระเจ้า
 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • หลุยส์ยิงสวนมา
 • pan track ตามแมนถือปืนเล็ก
 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • แมนยิงใส่หลุยส์
 • หลุยส์ถอยไปเรื่อยๆ
 • LS/HAS แมนกับหลุยส์ หิ้งพระเจ้า ในเฟรมเคลื่อนไหว แมน ไล่ยิง หลุยส์ ในระยะห่างกัน 5-10 เมตร.หลุยส์ถอยและยิงตอบโต้ ก่อนถึงหน้า หิ้งบูชาพระเจ้าเสียง เสียงปืน
 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • หลุยส์หลบอยู่มุมหนึ่ง
 • LS/แมน MS/แมน ECU/เท้าแมน CU/แมน เคลื่อนไหว 02a / 02b / 02c / 02d
 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • หิ้งพระเจ้า
 • LS HAS/ แมน หลุยส์ อยู่ในเฟรมเคลื่อนไหว แมน ยิงใส่ หลุยส์ หลุยส์หลบ และถอยไปเรื่อยๆเสียง เสียงปืน
 • ไล่ล่าในสุสานรถ
 • ก้มมองหนูวิ่งผ่านเท้าทั้งสองข้าง
 • MS / รับหน้า หลุยส์ECU / มือหลุยส์เคลื่อนไหว 04a / 04bเสียงเสียงปืน
 • CU / หิ้งพะรเจ้าเคลื่อนไหว หิ้งพระเจ้าสั่น ตามเสียงปืนเสียง เสียงปืน
 • CU / แมว ด้านข้างFS / แมว เห็น หนูLS Has / เท้าเปลือยของ หลุยส์ เห็นแมววิ่งไล่หนูCU / หลุยส์ ด้านข้าง ก้มมองหนูวิ่งผ่านเท้าทั้งสองข้างเคลื่อนไหว 06a /06b /06c /06d