Life in school
Updated: 2/13/2021
Life in school

Storyboard Text

  • Wilbur, ano ang krusada?
  • isang ekspedisyong militar na inilunsad ng kristiyanong europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong 1095. banal na labanan ng mga relihiyosong europeo laban sa mga turkong muslim na sumakop sa banal na pook ng Jerusalem
  • Correct!
  • Wilbur: isang ekspedisyong militar na inilunsad ng kristiyanong europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong 1095. banal na labanan ng mga relihiyosong europeo laban sa mga turkong muslim na sumakop sa banal na pook ng Jerusalem.
  • Goodbye everyone!
  • GOODBYE!