Filipino

Updated: 9/10/2020
Filipino

Storyboard Text

  • Ang Malamig Ang simoy ng Hangin, Halika kaibigan maganda ngayon Mamasyal
  • Noong unang Panahon may isang magandang Diwata nagngangalang Edel.
  • Sigurado ka ba jan Edel Isanb syang Tao Baka mapahamak ka lamang
  • Agad nilang dinala ito sa bahay ni edel at tinulungan, ilang oras lamang at nagigsing ang binata
  • Naku Halika Kaibigan, Ating tulungan sya!!
  • Nagkasundo ang dalawa at Tinuring Kaibigan ni Edel ang binata na nagpakilalang Mori ngunit sabi nga ng iba ay huwag basta basta maniwala
  • “Ano Ito Mori?!?”“Patawad Edel ngunit Kailangan namin ikaw dakpin, Isa ka daw mangkukulam kaya Patawad sa aking ginawang pagtataksil.”
  • Mga Walang utang na loob, Lagi kong sinasagot ang inyong mga hiling at ganito lamang Isinusumpa ko kayona hindi kayo makakaalis sa gubat n ito!!
  • Dahil sa labis na Pagsakit ng puso ni Edel siya ay bumalik sa lupainn ng mga Diwata at nagiwan nalamang siya ng Bulaklak na puti na nagsisilbi simbolo ng pagiging matatag ni Edel kahit sya ay Pinagtaksilan
  • Ang Ganda ng simoy ng hangin ngayon, mukang maganda maglakad, Halika aking kaibigan Tayo ay mamasyal