Questions About Remote Learning? Click Here

Alamat ng Lapis
Updated: 9/11/2020
Alamat ng Lapis
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • "Ang Alamat ng Lapis"
 • Ako si Lara!
 • At ako naman si Peachy!
 • AAng kapangyarihan naman ni Peachy ay kabaligtafan ng kay Lara. 
 • *Ginamit ang kapangyarihan upang basain at sirain ang gawa ng kaklase*
 • Hala, Nasira ang gawa ko!!
 • Isang araw ay nilapitan sila ng kanilang kaklase na si Seri.
 • Kapangyarihan namin ito, kaya kami ang masusunod!
 • At bakit ka naman namin susundin?
 • Lara, Peachy, huwag niyong gamitin ang kapangyarihan niyo sa masamang paraan mas mabuti pang gamitin niyo ito para sa kabutihan.
 • Baka parusan kayo ni Diwata Erza, kapag tinuloy niyo pa ang masasama niyong gawain.
 • Isang araw, sa bayan ng Claveria ay may magkaibigang nangangalang Lara at Peachy. Sila ay ipinanganak na may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Lara ay paglikha kaya niyang lumikha ng mga bagay ngunit di niya ito kayang sirain o bawiin.
 • Nakarating na sila sa kagubatan at handa na silang gawin ang kanilang plano ngunit...
 • Sino ka?? 
 • Hala, dapat pala nakinig tayo kay Seri..
 • Hindi niya kayang lumikha ng mga bagay pero kaya niyang sirain ang mga ito. Sa simpleng salita, ang kaniyang kapangyarihan ay pag sira. Naging magkaibigan ang dalawa dahil kinukumpleto nila ang kapangyarihan ng isa't isa ngunit imbis na gamitin nila ito sa kabutihan ay ginagamit nila ito upang gumawa ng masama.
 • Nalaman ng diwata ang binabalak nila at ang mga ginawa nila dati, kaya paparusahan niya sila.
 • Patawad po! Patawarin mo po kami! Pangako po magbabago na kami!!
 • Hindi sila naniwala sa mga sinabi nito kaya pinagpatuloy parin nila ang paggawa ng masama. Ngayon ay binabalak naman nilang sirain ang kagubatan upang gawin itong isang malaking palaruan.
 • Simula noon ang gamit na ito ay ginagamit na ng maraming tao..
 • nung gagamitin na nila ang kanilang kapangyarihan ay biglang dumating ang isang Diwata.
 • Ako si Diwata Ezra. Alam ko ang binabalak niyo at alam ko rin ang mga maaasamang ginawa niyo!
 • Pinagsabihan na kayo, pero di parin kayo nagbago!!
 • Ginawa niya silang bagay na maaaring gamitin ng maraming tao. Ang bagay na ito ay gawa sa maiit na piraso ng kahoy na may panulat su dulo (kagaya ng kapangyarihan ni Lara na lumikha) at may pambura naman sa kabilang dulo (katulad ng kapangyarihan ni Peachy na pag-sira).
 • Hindi sapat ang paghingi ng tawad para sa mga kasalanang ginawa niyo. Kaya ngayon paparusan ko na kayo!!
 • at nung tumagal ito ay tinawag na LAPIS. 
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family