Buhangin ni Greth the Great

Buhangin ni Greth the Great

Storyboard Text

  • Kinuha na nila ang ating mga lupain
  • Hindi, may natira pa sa akin
  • Tahimik ang tribo namin noon nang misteryosong nagkasugau-sugat daming makikinis na pangarap.napilitang isuko ng aming pinuno ang aming lupain, ang lupain na aming minana sa aming mga ninuno.
  • Are you studying?
  • Isa sa mga ama ko ang tumutol.
  • At dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang malilit na bote na may lamang lupa
  • Napansin kong kasingkulay ng kanyang balat ang malaperlas na bunangin, ang dagat ang kanyang mga mata. Sumama ako sa kaniya sa Amerika. Isa siyang cultural psychologist sa Harvard.
  • Nakapagtapos ako sa magandang paaralan at unibersidad at nagtapos ng pilosopiya sa unibersidad kung saan sya naglilingkod.
  • Lumipad ako patungo sa Pilipinas, at nagsalita sa harap ng mga tao, at oo ako'y katutubong uminom ng Katas ng Karunungan sa dayuhang lupain at ako'y di nakalimot sa aking pinagmulan, hindi makakalimot. Ang bote na aking hawak ngayon ay naglalaman ng ispiritu natin, ng mga Ata-Manobo.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family