Alamat ng online class

Updated: 9/18/2021
Alamat ng online class

Storyboard Text

  • Noong ako'y nasa elementarya masaya kaming nagbabasa, nag susulat at naglalaro sa paaralan
  • Ako naman si Roy mula sa Dubai
  • Ako naman si Marimar taga Ajman
  • Ako si hayden mula sa Sharjah...kayo naman taga saan?
  • Pagkatapos ng aming klase ay nagtungo kami sa silid-aklatan
  • Huwag maingay
  • Ngunit isang araw sinubok tayo ng panahon ,dumating ang covid-19
  • Bawal lumabas
  • Mula Marso 5,2020 kami ay nag-aaral sa loob ng bahay na lamang sa pamamagitan ng Online Class.
  • Mula 2020 hanggang ng ngayon ako ay patuloy na nag-aaral online.