FILIPINO
Updated: 4/8/2021
FILIPINO

Storyboard Description

MONGHE

Storyboard Text

  • Isang araw, ang Mongheng Mohametano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto.
  • Kung kaya't ang vizier o ministro ay nagwika.
  • Ang Sultan naman na namamaybay sa kaniyang ruta, sa kaniyang nasasakupan ay matamang nagmamasid sa mga tao.
  • Nakita niya na hindi nagtaas ng kaniyang ulo ang Mongheng Mohametano habang dumaraan siya.
  • Sumagot ang Mongheng Mohametano.
  • Nagalit ang sultan at nagwika.
  • Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob.
  • Mongheng Mahametano! Ang Sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?
  • Hayaan mong ang Sultan ang magbigay ng paggalang para harapin ang magbebenipisyo sa kaniyang magandang gawa. Sabihin mo sa kaniya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang Sultan.