El Filibusterismo Chapter 39 Part 1

El Filibusterismo Chapter 39 Part 1

Storyboard Text

  • Wala ng oras. Hinahanap nila ako.
  • Simoun! Diyos ko! Ano ang nangyari-
  • Sige. Sige. Umupo ka na muna at magpahinga habang ako ay kukuha ng mga bendahe.
  • Ako ay huhulihin nila, ang mga gwardiya sibil.
  • Huh? Bakit?
  • Hindi ko maintindihan. Bakit hindi gumana ang rebolusyon? Ito ba ay dahil sa gobyerno? Ito ba ay dahil sa ilan sa mga taong bahagi ng aking plano? O dahil ba sa akin?
  • Sabihin mo sa akin, Padre. Kung totoo talaga ang iyong Diyos, bakit hindi Niya ako tinutulungan?
  • Simple. Hindi Siya ang gumigiya sa iyo kundi ang iyong paghihiganti at pagkamakasarili. Ito ang dahilan kung bakit ka gumawa ng mga di-makatwirang pagpili at pagkakamali.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family