Questions About Remote Learning? Click Here

János születése
Updated: 3/25/2020
János születése
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

első

Storyboard Text

  • Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged,Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni.Örömödre és vigasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni
  • Miről tudhatom ezt meg? Mert én már öreg vagyok, és feleségem is előrehaladott korú.
  • Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldettem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.De mivel nem hittél beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz, és nem szólhatsz mind ama napig, míg ezek meg nem lesznek.
  • Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor reám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.
  • Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!De hogyan lehetséges az, hogy az én Uram anyja eljön hozzám?Mert íme, mihelyt a te köszöntésednek szava fülemhez jutott, a magzat örvendezéssel repesni kezdett méhemben.Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki.
  • Magasztalja az én szívem az Urat,és örvendezik az én lelkem megtartó Istenemben,mert rátekintett szolgálóleánya alázatos voltára, mert íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, szent az ő neve!
  • János legyen a neve.
  • De hiszen nincs senki a te rokonságodban, akit így hívnak!
  • János a neve
  • Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki(...)és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa!
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family