Ang Kuwintas ni Guy de Mauppassant

Ang Kuwintas ni Guy de Mauppassant

Storyboard Description

Likha ni Robby Dela Vega

Storyboard Text

  • mula sa Anekdota ni Saadi
  •  May mongheng Mohametanong namamanata sa disyerto na hindi nagtaas ng ulo sa pagdaan ng isang sultan.
  • 
  • Ang Mongheng Mohametano
  • SA KANYANG PAG-IISA
  • Ang Sultan ng buong mundo ay nag daan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?
  • Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob.
  • Sabihin mo sa kaniya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan athindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang Sultan.”
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family