LES CÈL·LULES EUCARIOTES
Updated: 3/23/2020
LES CÈL·LULES EUCARIOTES

Storyboard Description

Information about the procaryote and eucaryote cells

Storyboard Text

  • CÈL·LULA EUCARIOTA VEGETAL
  • CÈL·LULA EUCARIOTA ANIMAL
  • DIFERENTS FORMES CEL·LULARS
  • En aquesta diapositiva podem veure els diferents orgànuls de la cèl·lula eucariota vegetal: paret cel·lular, membrana plasmàtica,citoplasma, nucli, vacúol, mitocondris, cloroplast i lisosomes.
  • En aquesta diapositiva podem apreciar els següents orgànuls: membrana plasmàtia, citoplasma, nucli, mitocondris i lisosomes.
  • Aquí podem veure diferents tipus de cèl·lules: cèl·lula sanguínia, cèl·lula intestinal, cèl·lula epitelial i una cèl·lula nerviosa.