Jungle's Treasure
Updated: 6/2/2020
Jungle's Treasure

Storyboard Text

  • Sa gitna ng init ng panahon ang mga hayop ay nagtipon-tipon at nagkaroon ng isang seryosong usapan.
  • Bakit naman?
  • Magandang Umaga sainyong lahat! Sobrang saya ko ngayong araw na ito.
  • Ako ay may 21 na kaban ng saging na may 29 na saging kada kaban at ito ay aking ibebenta.
  • Wow! Ilan naman lahat ng saging at mansanas na mayroon ka?
  • Hala! Oo nga no. Paano ko naman ito bibilangin?
  • Kailangan mo sila i-multiply para mabilis mong malaman.
  • Hindi nga eh. Paano ba iyon?
  • Kailangan mo sila i-multiply para mabilis mong malaman. Click To EditMarunong ka ba magmultiply? Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues