Kabanata 12: Si Placido Penitente
Updated: 3/22/2020
Kabanata 12: Si Placido Penitente

Storyboard Description

Ang kabanatang ito ay tungkol kay Placido Penitente.

Storyboard Text

 • Bakit hindi ako pinapayagan ni ina? Gusto kong huminto sa pag-aaral upang makapagtrabaho na.
 • Kamusta Penitente! Nasiyahan ka ba sa iyong bakasyon?
 • Kaya, kaya. Ikaw?
 • Diyos ko! Napakagandang babae!
 • Masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad sa Escoita patungong Unibersidad ng Sto. Tomas. Dalawang beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang huminto sa pag-aaral ngunit hindi siya pinayagan.
 • Penitente! Penitente! Pumirma ka rito!
 • May tumapik sa likod niya at dahil mainit ang kanyang ulo ay magalit siyang humarap nito. Masayang binati ni Juanito Pelaez si Placido at sinubukang makipag-usap nito. Hindi natuwa si Placido kaya pagalit lamang niyang tiningnan si Juanito. Nag-usap sila hanggang narating nila ang pamantasan.
 • Malas! Papasok pa ba ako o hindi?
 • Nang sila'y umabot sa unibersidad ay may isang karwahe na huminto. Bumaba sina Donya Victorina at Paulita Gomez na naging sanhi ng bulong-bulongan ng mga mag-aaral. Nagsikilos ang mga mag-aaral bago dumating ang propesor nila sa Pisika at Kimika.
 • Walang galang! Hindi mo narinig ang katapusan nito!
 • Sumusunod si Placido sa karamihan nang may tumawag sa kanya. Sinabihan siya na pumirma ngunit hindi niya ito ginawa dahil hindi niya alam kung ano ang nakasulat nito at dahil magsisimula na ang kanyang klase.
 • Nagmamadali si Placido patungo sa kanyang silid-aralan. Narinig niyang nagtatala na kung sino ang presente. Nagmamadali siya ngunit letrang Q na nang nakarating siya sa pinto. Hindi niya alam kung papasok pa ba siya o hindi.
 • Aalis na sana si Placido nang maalala niya na hindi pa siya natawag ng propesor at wari'y hindi pa siya napapansin o nakikilala. Siya'y pumasok nang hindi nagdadahan-dahan. Nasobrahan niya. Tinitigan siya ng propesor, sinimangutan, at napailing