Unknown Story
Updated: 5/23/2020
Unknown Story

Storyboard Text

 • Människor kan få i sig miktoskpiska fiender, som kallas för patogener. Dessa fiender kan vara bland annat bakterier och virus. Virus är små parasiter som orsker sjukdomar och förökar sig hos levande varelser. För att försvara sig mot dessa fiender kommer immunförsvaret till hjälp och hjälper att döda de.
 • Annika, vad är immunförsvar?
 • Immunförsvar är ett skydd mot poatogenfiender som försöker att komma in i vår kropp. För att immunrsvaret ska kunna skydda mot kroppens fiender så delas immunförsvaret in i två delar. Ehinger förklarade vidare Den första delen är det ni födds med och den delen kallas för icke- specifika försvaret. Den andra delen kallas för det specifika försvaret. Det icke-specifik försvaret har ett yttre och inre försvar, dvs. det försvarar uttsidan och insidan av er kropp. Det specifika immunförsvaret har också ett inre försvar och skyddar insidan av er kropp. Detta försvaret består av vita blodkroppar. Vita blodkroppar är försvarssoldater till immunförsvaret och skyddar er mot sjukdomar. Dessa vita blokroppar kallas för B-celler (B- lymfocyter) och T-celler (T- lymfocyter). Allting på en människa består av celler. De icke- specifika vita blodkroppar har medhjälpare. Dessa medhjälpare är bland annat manocyter och granulocyter. Manocyter är små celler som omvandlas till en storätare som kallas för maktrofag (Magnus Ehinger, 2020).
 • Den storätar makrofagen tar med sig virus och annat skräp eftersom de känner igen sina patogenfiender. Sedan äter storätar makrofagen upp sina fiender och det kallas för fagocytos. Granulocyter är en annan typ av celler som delas in i tre olika typer. Den första är neutrofila granulacyter som äter upp (fagocyterar). Den andra typen är eosinofila granulocyter som har en annan förmåga att äta upp patogenfiender, genom att släppa ut sitt innehåll över fiender och döda de på det sättet. Den tredje typen är basofila granulocyter. Deras uppgift är att skicka olika "alarm" som påverkar infektionen. En infektion betyder att kroppen har "attackerades" av virus eller bakterier. När patogenfiender, som tex. coronavirus försöker komma igenom in i vår kropp så kommer viruset i kontakt med celler i din hals, näsa eller lungor. Viruset går förbi först genom det icke- specifika försvaret och sedan genom det specifik försvaret. Där stannar viruset eftersom förvaret producerar stora mängder av antikroppar mot viruset. Dessa producerade försvar är B- och T- lymfocyter. T- lymfocyter (T- celler) dödar virusinfekterade celler och startar igång B- lymfocyter. B- lymfocyter (B- celler) är celler som producerar antikroppar. Antikroppar är proteiner som har i uppgift att arbeta mot för kroppen främmande ämnen, antigener (Magnus Ehinger, 2020).
 • Min kollega, Ehinger förklarade vidare att antigener framkallar en reaktion i kroppen. T- lymfocyters uppgift är att känna igen ämnen som inte kommer från kroppen. Det finns alltså två olika varianter av T- celler. Den första varianten är T-mördar-celler och den andra T- hjälpare-celler. När en cell blir infekterad så bryts virusprotein ned till fria peptider. Peptider är delar av proteiner. Fri proteiner presenteras på cellytan med hjälp av molekylen MHC- klass 1 för att visas upp för bland annat T-mördar-celler. Om T-cellen kommer förbi och känner igen pepiden då betyder det att peptiden inte är kroppens utan det är tex. ett virus. En annan molekyl som är MHC- klass 2 presenteras när fagocytiska celler patrullerar hela tiden i kroppen för att äta upp skadade celler. På B-cellens yta finns massa antikroppar och när B- cellen fångar in tex. ett virus genom fagocytos (äta upp de) så bryts den ned. Den presenterar de nedbrytna proteinerna på sin cell yta med hjälp av MHC- klass 2. När T-hjälpar-cellen känner igen peptiden så kan T-hjälpar-cellen binda till den och skicka en "alarm" till B-cellen. B-cellen börjar tillverka massor med antikroppar som hjäper till att städa undan viruset (Magnus Ehinger, 2020).
 • Milda symtomer är bland annat feber, hosta och trötthet. Allvarligare sjukdomar är bland annat lunginfalmmation och andnings-vårigheter (Folkhälsomyndigheten 2020)
 • Asymtomatiska symtomer är när personer inte får några symtomer alls under den tid de bär på viruset. Presyntomatiska symtomer är däremot den moment där personer som bär på Covid-19 får symtomer. Just i den typen av symtomen pågår en inkubationstid. En inkubationstid är den tid man blir infekterad fram till symtomens uppkomst. Inkubationstiden för Covid-19 är 1-14 dagar.
 • En annan kollega, Johan Carlson, skriver i folkhälsomyndigheten att man får två olika symptomer av Covid-19. Dessa är asymtomatisk- och presymtomatism symtom
 • Ett vaccin är en spruta som man sprutar in dödad fiendepatogen i kroppen. Med hjälp av vaccinet kan du inte bli sjuk i den sjudoman som vaccinet skyddar mot. Vaccinet kommer framkalla en motpartner, som i detta fallet immunförsvaret. Efter några veckor kommer cellerna i ditt immunförsvar göra antikroppar, som kommer endast vara tillverkade för just coronaviruset. Antikropparnas uppgift är att fästa på dina celler. Ditt immunförsvar tar emot signaler från atikroppar genom krävandet och förstörandet av viruset. Om du sedan får coronaviruset igen så kommer din kropp att känna igen viruset och döda det omedelbart. Men för att vi ska kunna använda viruset mot Covid-19 så måste ytterliggare andra undersökningar analyseras och säkertställas om det viruset är ofarlig för människor (Magnus Ehinger, 2020).
 • Finns det ett botemedel mot Covid-19?
 • Det är svår fråga att svara på, men forskarna försöker hitta ett vaccin mot viruset.