Mini Task #2 in AP Comic Strip

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Mini Task #2 in AP Comic Strip
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Description

Itong comic strip ay sumasagot sa katanungan ng aking gawain. -SAKIA

Storyboard Text

  • SIge mamaya tara kain muna tayo.
  • Jacob, May itatanong ako sayo.
  • Ah sagot ko dyan ay, Naipararating nang epektibo ang mga kaisipan at ideya sa pasalita, pasulat, at hindi berbal na paraan sa iba't ibang porma at konteksto. Naisasagawa ang mga malikhaing ideya para makagawa ng tiyak at nagagamit na kontribusyon sa larangan kung saan ang pagbabago ay magaganap.
  • So, Ano tanong mo?
  • Paano nakatulong ang mga pangyayari (Imperyalismo, Rebolusyong Siyentipiko,Industriyal at Intelektuwal) sa transpormasyon at pagbuo ng pandaigdigang kamalayan?
Over 30 Million Storyboards Created