Questions About Remote Learning? Click Here

kwintas pt1
Updated: 10/19/2020
kwintas pt1
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Kung ganoon, bibigyan kitang apat na raang francs. Siguruhin mo lang na makabibili ka ng isangnapakagandang damit.
 • Sandali lang, Matilda, Magkano ba ang isang simpleng damit na nababagay sa ganyang okasyon, na maaari mo panggamitin sa iba pang pagtitipon?
 • Ba't di mo gamitin 'yung isinusuot mo pag nagpupunta ka sateatro? Napakaganda noon, para sa akin…
 • At ano sa palagay mo ang isusuot ko sa pagtitipong 'yan?
 • Hindi ako sigurado, pero pwede na siguro ang apat na raang francs.
 • Wala akong mukhang ihaharap kaninoman. Mas mabuti pa yatang 'wag nalang akong dumalo sa kasayahan.
 • Wag na lang… Kahihiya-hiya kung magmumukha akong dukhasa harap ng napakaraming mayamang babae.
 • Napaka-estupida mo! Pumunta ka kay Ginang Forestier at tanungin mo kung pwede ka niyang pahiramin ng mgaalahas. Alam mo namang kilala siyang alahera, di ba?
 • Magsuot ka ng bulaklak, sa halagang sampung piso, makakabili ka ng dalawa o tatlong rosas.
 • Noong dating panahon, mayroong mag-asawang naghihirap. Ang babae, si Matilda Loisel, ay nangangarap maging mayaman. Sa kaniyang isip, siya ay pinanganak upang maramdaman ang lahat ng karangyaan at kaginhawaan sa buhay. Ngunit, hindi siya nakapag-asawa ng mayaman at nagpakasal siya sa isang lalaking mas mababa pa sa uri niya.
 • Maaari mo ba itong ipahiram sa akin? Tanging ito lamang?
 • Isang araw, nag-uwi si Ginoong Loisel ng imbitasyon para sa isang bonggahang salu-salo. Inakala niyang matutuwa ang asawa, ngunit nagsimula siyang umiyak kaya natuliro ang lalaki. Nang sinabi ni Matilda ang kagustuhan, binigyan niya ang asawa ng sapat na pera o francs upang makabili ng bistida.
 • Pero kung nahulog iyon sa daan, dapat ay narinig natin iyon.
 • Ano?! Imposible!
 • Sigurado ka bang suot mo pa ang kuwintas noong umalis tayo sa kasayahan?
 • Naiwala ko ang kuwintas na hiniram ko kay Ginang Forestier…
 • Oo. Malamang. Nakuha mo ba ang numero ng taksi?
 • Oo, hinawakan ko pa ito noong nasa bulwagan tayo.
 • Ngunit kahit pagkatapos bumili ni Matilda bumili ng bistida, hindi pa rin siya masaya. Nahahabag daw siya sa kaniyang sarili dahil ni isa wala siyang masusuot na mamahaling bato, kaya naman naisipan ng kaniyang asawa na manghiram kay Ginang Forestier, isang alahera.
 • Oo. Ano'ng kinalaman noon?
 • Kagagawan ko!? Paano nangyari iyon?
 • Ang ibig mong sabihi'y bumili ka ng bagong diamanteng kuwintas para palitan ang hiniram mo sa akin?
 • Ay! Ikaw pala 'yan, Matilda! Ang laki ng ipinagbago mo!
 • Oo… Naghirap kasi ako mula nang huli tayong nagkita. At marami akong dinanas na kalungkutan… Dahil sa iyong kagagawan…
 • Ang ibinalik ko sa iyo ay kawangis lamang noon… At pinagbayaran namin iyon sa loob ng sampung taon. Alam mo namang hindi ganoon kadali para sa amin ang magbayad ng utang. Wala kaming pera… Perobayad na iyon ngayon… At natutuwa ako dahil tapos na ang aming obligasyon.
 • Naaalala mo ba 'yung diamanteng kuwintas na ipinahiram mo saakin para sa kasayahan noon sa Ministro?
 • Kinabukasan ay pumunta si Matilda kay Gng Forestier. Maraming napakagandang alahas na mayroon ang ginang, at 'di makapili si Matilda. Ngunit nang makita niya ang isang napakagandang alahas na diamante, tumibok ng pagnanasa ang kaniyang puso at ito ay pinili niyang hiramin. Nang pumayag si Gng Forestier, napayakap ang babae sa kaniya.
 • Oo naman.
 • Tagumpay si Matilda sa pagdiriwang. Siya ang pinakamarikit na babae dun, at lahat ay nahumali sa kaniya. Ngunit nang pauwi na sila, napagtanto niya na wala na ang kwintas na kaniyang hiniram sa kaniyang leeg. Nagtungo ang lalaki sa istasyon ng pulis, nag-alok ng pabuya. Nagtungo rin siya sa mga diyaryo, sa mga kompanya ng taksi, sa lahat ng lugar na makapagbibigay sa kanya ng kahit katiting na pag-asa ngunit sila ay nabigo.
 • Hindi. Ikaw, napansin mo ba iyon?
 • Babalikan ko ang daan na nilakad natin. Baka mahanap ko pa iyon.
 • Hindi.
 • Dahil sa nangyari, napilitan ang mag-asawa na mang-utang at pumasok sa kung anumang trabaho. Sampung taong silang naghirap para lang mabayaran ang kanilang mga utang. Isang Linggo, nakita ni Matilda si Ginang Forestier na namamasyal kasama ang kaniyang anak. Napagdesisyunan niya itong lapitan at dito niya nalaman na imitasyon lang pala ang diamanteng kaniyang nawala.
 • Ay kaawa-awang Matilda! Ang kuwintas kong iyon ay isangimitasyon lamang. Nagkakahalaga lamang iyon ng hindi hihigit salimang daang francs!
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family