Ang Mabuting Samaritano (tagalog)
Updated: 9/9/2020
Ang Mabuting Samaritano (tagalog)

Storyboard Text

  • Isang araw, may lumapit kay Jesus na eskriba upang subukin Siya at tinanong ito.
  • Jesus, paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan?
  • Ano ang nakasulat sa kautusan?
  • ibigin ang Panginoon ng buong puso at ibigin ang kapwa.
  • tama.
  • sino po ang aking kapwa?
  • mabuting naitanong mo iyan. ikwekwento ko sayo ang tungkol sa"Mabuting Samaritano"
  • May lalaking nag lalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico
  • Nang may humarang sakaniya at hinubaran, binugbog hanggang sa iniwanan na halos siya ay patay na.
  • May nakakita rito sa lalaki na Levita nungit ito ay di nalamang pinansin.