ANG KUWINTAS
Updated: 11/26/2020
ANG KUWINTAS

Storyboard Text

  • Si Mathilde ay naglalakad sa Champs Elysees,nagliliwaliw naman siya pagkatapos ng isang linggong singkad ng mga gawain sa bahay ay natamaan niya ang isang babaing may akay-akay na bata.Ang babae'y si Madame Forestier,bata pa rin ang anyo,maganda pa ring katulad ng dati at taglay pa rin ang panghalina.
  • Nakangiti niyang sinalubong ang kaibigan at binati.Mathilde:"Magandang araw sa iyo,Jeanne."Labis nagtaka si Madame Forestier Dahil hindi niya ito kilala.Madame Foretier:"Ngunit ginang'hindi ko kayo nakikilala.Marahil ay nagkakamali kayo."
  • Mathilde:"Hindi!Ako'y si Mathilde Loisel."Napabulalas ang kaibigan.Madame Forestier:"O,kaawa-awa kong Mathilde!Kay laki ng ipinagbago mo!"
  • Mathilde:"Oo nga,mahabang panahon ang ipinagtiis ko ng hirap mula nang huli nating pagkikita,at labis na kalungkutan ang dinanas ko...at ikaw ang dahilan ng lahat.Napamulagat si Madame Forestier,Madame Forestier:"Dahil sa akin!Paano nangyari iyon?"
  • Mathilde:"Naaalala mo pa ba ang hiniram kong kuwintas na diyamanteng isinuot ko sa sayawan sa kagawaran?"Madame Forestier:"Oo,ay ano?"Mathilde:"Ano pa,naiwala ko ang kuwintas na iyon."Madame Forestier:"Anong ibig mong sabihin?Isinauli mo sa akin ang kuwintas?"
  • Mathilde:"Isinauli ko sa iyo ang isang kuwintas na katulad na katulad ng hiniram ko sa iyo.Sampung taon kaming nagbayad ng mga utang.Alam mo namang hindi madali sa katulad naming mahirap ang gayong bagay.Ngunit nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na galak na ako."
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family