Ang Mga Pagbabago

Ang Mga Pagbabago

Storyboard Text

  • Si Linares ay nagbasa ng sulat ni Donya Victorina.
  • Mahal kong pinsan: Sa loob ng tatlong araw ay gusto kong malaman sa iyo kung napatay ka na ng tenyente o napatay mo siya. Ayokong lumipas pa ang isang araw nang hindi lumalasap ng parusa ang hayop na iyon. Kapag hindi mo siya hinamon ng duwelo ay ipagtatapat ko kay Don Santiago na hindi ka naging pansariling kalihim ng Punong Ministro o kabiruan niya, o nakikihalubilo sa Kapitan-Heneral. Ipagtatapat ko rin kay Clarita na pulos ka kayabangan at hindi kita bibigyan kahit isang sentimo. Pero kapag hinamon mo ang duwelo ang tenyente ay ipinangangko kong ibibigay ko ang lahat mong hihilingin. Umaasa akong nahamon mo na siya. Ayoko ng kung ano-anong pagdadahilan.
  • Mag-alala ni Linares tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos, pumasok ni Padre Salvi ng may kislap ang kanyang mga mata, at nagbati ni Linares.
  • Kumusta ka, po? Nag-iisa ka?
  • Sina Maria Clara at Sinang ay nagupu at nakinig sa kommunikasyon ng Linares. Samantala, si Crisostomo ay pinatawad at nagsimula ng kasal.
  • Pumasok ni Crisostomo at Tiya Isabel.
  • Si Sinang ay inanyayahan ni Crisostomo upang sabihin ang sekreto.
  • Gusto siyang ipakasal ni Kapitan Tiago sa bintang iyon. Pati si Padre Damaso. Pero wala pa namang isinasagot si Maria na oo o hindi.
  • Umalis ni Crisostomo Ibarra, pero hindi niya inuusap ni Maria Clara.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family