Honesty Performance Task

Updated: 10/18/2020
Honesty Performance Task

Storyboard Text

 • Hindi po ako pumasok sa inyong silid , Bb. Arroyo.
 • Sino ang pumunta sa silid ko at ginalaw ang mga pagsusulit sa mesa ko?
 • Bb. Arroyo , nakita ko po si Samantha na pumasok sa silid mo po.
 • Hindi po totoo ang sinasabi ni Hannah. Hindi po ako pumapasok sa silid mo.
 • Totoo po hindi po ako!
 • Kung hindi ninyo gusto harapin ang parusa , sabihin ninyo na ang katotohanan.
 • Sabihin ninyo na ang totoo. Kung walang aamin, tatawagan ko ang inyong magulang.
 • Sandali po!
 • Ako po ang pumasok sa silid ninyo po.
 • Jacob bakit ka pumasok sa silid ko?
 • Pumunta po ako sa inyong silid para palitan ang aking grado sa pagsusulit.
 • Pasensiya na po, Bb. Arroyo. Hindi ko na po uulitin ang pagbago ng grado ko.
 • Jacob, hindi mabuti ang iyong ginawa. Ikaw ay hindi naging matapat. Pinapatawad kita pero makakarating ito sa iyong mga magulang. Huwag mo nang uulitin ito.
 • Maraming salamat, Bb. Arroyo! Pangako hindi ko na po uulitin ito.
 • Mga bata, tandaan na ang pagiging matapat at pagsasabi ng totoo ay importanteng ugali na dapat ninyong gawin araw-araw.